Bezpečnost potravin

Příjem organického cínu z ryb a rybích výrobků v ČR

Vydáno: 28. 8. 2005
Autor:

Informace Vědeckého výboru pro potraviny.

Centrum hygieny potravinových řetězců (CHPŘ) je složkou Státního zdravotního ústavu (SZÚ), která se zabývá otázkami bezpečnosti potravin a aplikovanou výživou. V rámci CHPŘ funguje Vědecký výbor pro potraviny (VVP), který se vyjadřuje k jednotlivým aktuálním otázkám souvisejícím s bezpečností potravin a to formou studie, stanoviska/informace nebo zprávy. VVP je jedním ze čtyř vědeckých výborů, které představují poradní orgán v celém systému vytvořeném v ČR k zajištění bezpečnosti potravin.

 

Dne 20. července 2005 VVP uveřejnil informaci týkající se dietetického příjmu organického cínu z ryb (viz příloha).

 

Příloha : Expozice člověka organickým sloučeninám cínu z ryb a rybích výrobků v ČR [pdf ; 385673 bytů]