Bezpečnost potravin

Příjem draslíku by měl být vyvážený

Vydáno: 9. 2. 2003
Autor:

Příjem draslíku ve formě suplementů a náhražek kuchyňské soli by měl být vždy v rovnováze s celkovým příjmem z ovoce, zeleniny a jiných běžných potravin a se zdravotním stavem pacienta, aby nedošlo k hyperkalemii, která může vést k srdeční arytmii či zástavě srdce.

Časopis British Medical Journal ještě před nedávnem (BMJ, 323, 2001, s. 497-51) doporučoval v obsáhlém článku zvýšení přívodu draslíku, vzhledem k jeho pozitivním účinkům na snižování krevního tlaku u osob s vysokým, resp. normálním tlakem. V nejnovějším čísle téhož časopisu (BMJ, 326, 2003, s. 35-36) však nizozemští lékaři upozorňují na to, že u populace s vysokým zdravotním rizikem, která by mohla nejvíce profitovat ze zvýšeného příjmu draslíku, existují určité predispozice pro vývoj hyperkalemie (nadbytek draslíku v krvi) v důsledku zhoršené renální exkrece draslíku. Za zhoršující stavy je možno považovat selhání ledvin, diabetes, hypoaldosteronismus (nedostatek aldosteronu) nebo obstruktivní uropatii. Riziko hyperkalemie, která může vést k srdeční arytmii a srdeční zástavě, se dále zvyšuje častým předepisováním inhibitorů enzymů konvertujících angiotensin, blokátorů receptorů angiotensinu II a draslík šetřících diuretik u těchto pacientů. Starší pacienti s osteoartrózou mohou nadto užívat nesteroidní protizánětlivé léky, které mohou rovněž přispívat je zvýšené hodnotě draslíku v krevní plazmě. Náhražky soli obsahující draslík mohou u senzitivních pacientů způsobovat hyperkalemii s následky ohrožujícími život. Preferovaným zdrojem získávání draslíku je konzumace ovoce a zeleniny a používání náhražek kuchyňské soli. Pacienti nejsou vždy dostatečně informováni o tom, že jejich zdravotní stav může redukovat exkreci draslíku, nebo že náhražka soli, kterou užívají pro redukování přívodu sodíku, obsahuje draslík. Pacienti se zhoršenou renální exkrecí draslíku, zejména ti, kteří berou inhibitory enzymů, blokátory receptorů angiotensinu II, diuretika a nesteroidní protizánětlivé léky by měli být svým lékařem a dietním pracovníkem informováni o nebezpečí hyperkalemie. Ošetřující lékaři by měli vědět, zda jejich pacienti nepoužívají náhražky soli obsahující draslík.
British Medical Journal, 3236, 2993, č. 1, s. 35–36