Bezpečnost potravin

Příjem celozrnných cereálií a výskyt rakoviny děložní sliznice

Vydáno: 7. 1. 2003
Autor:

spotřeba celozrnných obilovin, riziko rakoviny děložní sliznice, hormonová terapie

Autoři studovali, zda existuje souvislost mezi spotřebou celozrnných obilovin a výskytem  rakoviny děložní sliznice a zda tato souvislost je ovlivněna aplikací hormonové terapie.  Studie proběhla v letech 1986 až 1998 ve státě Iowa na souboru 23 014 žen v počátečním věku 55 – 69 let. Příjem celozrnných obilovin byl sledován pomocí dotazníku, který zahrnoval i informace o použití hormonální léčby a zaznamenával i další rizikové faktory pro vznik rakoviny. U pacientek bez hormonové terapie byla zjištěna nepřímá závislost mezi spotřebou celozrnných cereálií a výskytem rakoviny děložní sliznice; probandky s nejvyšším quintilu příjmu celozrnných cereálií měly jen 63 % výskytu rakoviny děložní sliznice proti  probandkám v nejnižším quintilu. U hormonálně léčených pacientkách nebyly pozorovány žádné rozdíly ve výskytu rakoviny děložní sliznice v závislosti na příjmu cereálií. Ukázalo se tak, že u osob, které se nepodrobují hormonální léčbě, je spotřeba celozrnných cereálií ochranným faktorem před rakovinou děložní sliznice.

Kasum, C.M. a kol.: Whole grain intake incident endometrial cancer: the Iowa Women´s Health Study, Nutr. Cancer, 39, 2001, č. 2, s. 180-186