Bezpečnost potravin

Příjem barviv z potravin v Austrálii

Vydáno: 16. 4. 2009
Autor:

Studie provedená úřadem FSANZ zjistila, že obsah barviv v potravinách zdaleka nedosahuje povoleného maxima, a je nižší než koncentrace uváděné v britské "Southampton Study“.

Studie provedená australským a novozélandským úřadem pro potravinové normy FSANZ prokázala, že barviva jsou v Austrálii přidávána do potravin v množství obvykle menším než 25 % nejvyšší povolené dávky. Kromě toho bylo zjištěno, že skutečná konzumace umělých barviv všech zkoumaných skupin populace (včetně konzumentů vysokých množství barviv) je nižší než hodnota akceptovatelného denního příjmu ADI.
Průměrné koncentrace barviv v analyzovaných potravinách jsou v Austrálii podstatně nižší než jsou koncentrace (kombinace barviv a benzoanu sodného) uváděné v britské „Southampton Study“(např. tartrazin v UK: 67 mg/kg; v Austrálii 10 mg/kg). Kromě toho australské děti konzumují podstatně méně potravin obsahujících sporná barviva, takže jejich příjem je podstatně nižší v porovnání s s údaji ze Southampton Study (příjem tartrazinu ca 14%, sunset yellow 8% resp. 21%).
FSANZ uznává, že u malé části populace může docházet k negativním reakcím na aditiva. Avšak vzhledem k tomu, že bylo ověřeno, že označování na obalech je v souladu s předpisy, mohou se rodiče při nákupu vyhnout výrobkům s aditivy, jejichž konzumace působí dětem obtíže (svědění kůže, syndrom dráždivého střeva, poruchy chování). Každopádně by se však při takové intoleranci měli poradit s lékařem.
Studie FSANZ kvantifikuje aktuální hladinu syntetických barviv a dvou přírodních barviv (annatto a košenila) v potravinách a nápojích na australském trhu, což slouží jako podklad pro vyhodnocení jejich příjmu.
 
Food Australia, 61, 2009, č. 4, s. 101