Bezpečnost potravin

Přídavek pyknogenolu nepoškozuje kvalitu jogurtů

Vydáno: 3. 2. 2009
Autor:

Antioxidační polyfenolický extrakt z borové kůry, který sám o sobě vykazuje příznivé zdravotní účinky, nemá negativní vliv na růst jogurtové kultury ani na vlastnosti jogurtu během skladování.

V italském Národním institutu pro potraviny a výživu v Římě byl zjišťován vliv přídavku pyknogenolu – extraktu z kůry přímořské borovice – aplikovaného za účelem obohacení jogurtu o prospěšné fenolické látky (v množství 10 až 40 mg/125 g), a sice z hlediska životaschopnosti mléčných bakterií L. delbrueckii ssp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus a dále vliv na pH, titrační kyselost, makronutrienty a kyselinu listovou během doby trvanlivosti. Pyknogenol obsahuje komplex bioaktivních fenolických látek, které se projevují účinně proti alergiím (tlumí uvolňování histaminu ze specifických buněk), působí antioxidačně, protizánětlivě a proti srážení krve.
Přídavek pyknogenolu ani významně neovlivňoval růst mikroorganismů ani nezpůsoboval změny nutričních parametrů během skladování jogurtu. Také byl zjišťován vliv jogurtové kultury na obsah jednotlivých polyfenolů, přičemž nebyly během skladování zjištěny změny ani celkového obsahu polyfenolů ani jednotlivých polyfenolů. Nebyly tedy potvrzeny účinky, které by omezovaly nutriční přídavek pyknogenolu do jogurtu.

Další informace