Bezpečnost potravin

Přídatné látky v potravinách

Vydáno: 30. 5. 2007
Autor: pospisilova

Zpráva ministerstva zdravotnictví

     Čtenářsky stále vděčné téma „škodlivých éček“, na které se v nedávné době některá média zaměřila, bylo z pohledu Ministerstva zdravotnictví zajímavé především množstvím nepřesností, nepravd a protichůdných názorů. Takovéto informace však mohou mezi spotřebiteli vyvolat bezdůvodnou paniku a strach z přídatných látek podobně jako tomu bylo v případě letáků, které se přibližně od roku 2000 nepravidelně objevovali a do dnešních dnů občas objevují nejčastěji v podobě nevyžádaného e-mailu. K tomu rovněž přispívají rádoby odborná pojednání autorů, kteří jsou z různých důvodů prezentováni jako „experti“ na výživu, a která se objevují i v seriózních médiích. Veřejnost pak takováto sdělení pochopitelně vnímá jako věrohodná a podložená. Opak je pravdou.
Ministerstvo zdravotnictví bere za svou povinnost osvětlit veřejnosti některé záležitosti týkající se podmínek schvalování a používání přídatných látek v potravinách. Předně je třeba si uvědomit, že v řadě případů se jedná o látky, které se v přírodě běžně vyskytují, případně jsou vytvořeny uměle, ovšem svým složením jsou s látkami přírodní povahy totožné.
Bezpečným používáním přídatných látek se zabývá řada institucí na celém světě. V Evropě posuzuje přídatné látky Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Povolení používání každé přídatné látky předchází náročné dlouhodobé vědecké studie. V první fázi se stanoví množství přídatné látky, které nezpůsobí žádný nežádoucí účinek při dlouhodobém podávání pokusným zvířatům. Získaná hodnota se dále dělí stem nebo tisícem a výsledkem je maximální množství přídatné látky, které může být konzumováno denně, aniž by představovalo riziko pro lidský organismus. Tento způsob hodnocení přídatných látek je v současné době považován za nejpřijatelnější.
Spotřeba přídatných látek v ČR byla sledována v rámci výzkumných úkolů Státního zdravotního ústavu. Sledování bylo zaměřeno na sladidla, konzervační látky a barviva. Bylo zjištěno, že u žádné ze sledovaných látek nebyl překročen stanovený limit, bereme-li v úvahu průměrnou spotřebu potravin.
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů, reguluje nejvyšší povolená množství přídatných látek v potravinách. Jejich použití, pokud je v souladu s uvedenou vyhláškou, je tedy naprosto bezpečné.