Bezpečnost potravin

Příčiny epidemií způsobených potravinami v USA v letech 1990-2001

Vydáno: 9. 9. 2002
Autor:

USA, epidemie ze závadných potravin, počty případů

Podle publikace Outbreak Alert ! se odhaduje, že v USA každým rokem onemocní 76 mil. lidí po požití zdravotně závadných potravin. To ročně vede průměrně k 5 000 případů úmrtí.
V letech 1990 až 2001 bylo v USA evidováno celkem 1 589 epidemií, představujících 73 425 případů onemocnění způsobených potravinami. Do těchto údajů nejsou zařazeny případy, kdy nebyla zjištěna příčina onemocnění.
Mezi nejčastější druhy potravin, které byly příčinami těchto případů, patřily:
Mořští živočichové (340 epidemií, 5 133 případů onemocnění), vejce (271, 10 827), ovoce a zelenina (148, 10 504), hovězí maso (134, 6 089), drůbeží maso (79, 4 279), vícesložkové potraviny (337, 23 142).
Kvalita potravin, 2002, č. 1, s. 33