Bezpečnost potravin

Prezentace z předsednické konference k bezpečnosti potravin

Vydáno: 24. 4. 2009
Autor:

Prezentace, které zazněly na konferenci organizované MZe, EFSA a VŠCHT v Praze ve dnech 21.–22.4.2009.

V rámci předsednictví ČR Evropské unii se ve dnech 21. a 22. dubna 2009 uskutečnila v Praze mezinárodní konference na téma “Food Research in Support to Science-based Regulations: Challenges for Producers and Consumers” (Potravinářský výzkum na podporu vědecky podložené přípravy právních předpisů: příležitosti pro výrobce a spotřebitele). Akci organizovalo MZe, EFSA a VŠCHT. Program konference byl rozdělen do čtyř plenárních sekcí (I–IV), na které navazovaly dvě paralelní sekce (A a B):
 
Sekce I: Pozice EU v oblasti bezpečnosti potravin a mezinárodní spolupráce
Sekce II: Kvalita potravin a kontrola bezpečnosti
Sekce III: Spotřebitelé a problematika bezpečnosti potravin
Sekce IV: Nové technologie pro výrobu potravin
Sekce A: Regulace bezpečnosti potravin a výzvy pro výzkum
Sekce B: Perspektivy potravinářského průmyslu – plnění požadavků spotřebitelů
 
Konferenci zahájil ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič. Po něm následovali rektoři a vysocí představitelé vysokých škol, kteří ve svých vystoupeních prezentovali výzkum realizovaný na českých a moravských vysokých školách zaměřený na potraviny, jejich kvalitu a bezpečnost.
Na konferenci byla vysoká účast zástupců evropských institucí. Vedle výkonné ředitelky EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se jí zúčastnila zástupkyně generálního ředitele Evropské komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele Paola Testori Coggi a Timothy Hall z GŘ výzkum, ředitel direktorátu E: Biotechnologie, zemědělství a potraviny.
V plenárních i paralelních sekcích vystoupili další zástupci evropských institucí (z GŘ zdraví a ochrany spotřebitele, GŘ JRC, GŘ výzkum, EFSA, CIAA, EFFoST), vysokých škol (v ČR a EU), národních úřadů pro zajišťování bezpečnosti potravin (Německo, Velká Británie, Nizozemí, Rakousko) a ministerstva zemědělství v USA (USDA). Výzkum realizovaný na podporu legislativních opatření k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti potravin prezentoval také zástupce nadnárodní společnosti Nestlé. Zástupce z Evropské konfederace výrobců potravin (CIAA) i národních federací výrobců potravin a nápojů informovali o situaci ve výrobní sféře. Prezentace TC AV ČR seznámila přítomné s úspěšností ČR v zapojení do rámcových programů výzkumu EU. Byly formulovány závěry předsednické konference k potravinářskému výzkumu.
 
K dispozici jsou následující prezentace:
 
Emerging food safery issues (pdf, 655 kB)