Bezpečnost potravin

Převzetí analytických metod EU pro kosmetiku

Vydáno: 2. 8. 2001
Autor:

kontrola složení v ČR, směrnice EU, odběr a příprava vzroku, kvalitativní i kvantitativní stanovení

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo na základě § 80 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví soubor analytických metod pro kontrolu složení kosmetických prostředků. Jedná se o převzetí směrnice EU č. 80/1335 a jejích doplňků. Metody určují postup odběru vzorků, jejich přípravu v laboratoři a kvalitativní příp. kvantitativní stanovení jednotlivých látek (např. chloroformu v zubních pastách, rezorcinolu v šamponech, stanovení organických sloučenin rtuti, dusičnanu stříbrného, benzylalkoholu a řady dalších).
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 7, červenec 2001