Bezpečnost potravin

Prevence vstupu mykotoxinů do potravinového řetězce

Vydáno: 1. 6. 2005
Autor:

Přehled výzkumných projektů podporovaných Evropskou komisí v 5. rámcovém programu V&V, které se zaměřovaly na zamezení vstupu mykotoxinů do řetězce potravin/krmiv určených pro člověka/zvířata.

Rostoucí zájem o zdravotní rizika a problémy s obchodováním ve spojení s výskytem mykotoxinů v potravinách vedly v minulém desetiletí k vypracování řady výzkumných projektů, jejichž řešení podpořila Evropská komise. O mykotoxinech a toxigenních plísních bylo nashromážděno velké množství informací.

Speciální číslo časopisu “Food Additives and Contaminants” 22, 2005, č. 4 je sestaveno z příspěvků (přehledových prací a původních vědeckých článků), které vznikly na základě četných výzkumných projektů ze skupiny projektů zaměřených na prevenci vstupu mykotoxinů do potravinového řetězce u člověka a zvířat (“Mycotoxin Prevention Cluster”) 5. rámcového programu výzkumu v EU (v tématické prioritě “Kvalita života a řízení živých zdrojů”) a dalších projektů podporovaných Komisí.

 

Ve jmenovaném souboru jsou uvedeny tři projekty:

 

1. Prevence ochratoxinu A v cereáliích (OTA PREV)

2. Prevence vstupu mykotoxinů plísně Fusarium do humánního a živočišného řetězce potravin (Control Mycotox Food)

3. Včasná detekce toxigenních druhů Fusarium a ochratoxigenních plísní v rostlinných produktech (Detox-Fungi). Více informací o projektu Detox-Fungi.

  

Pozn.: Časopis Food Additives and Contaminants je k dispozici v knihovně ÚZPI.