Bezpečnost potravin

Prevence BSE v USA

Vydáno: 22. 6. 2001
Autor:

opatření USDA a FDA, zákaz dovozu, testování

Administrativní orgány FDA a USDA vydaly legislativní opatření týkající se testování dobytka a regulaci vedlejších živočišných produktů pro potravinářské účely. Podle nedávného šetření FDA se však těmito směrnicemi určenými výrobcům potravin a doplňků řídí jen 28 % výrobců. Podle porovnání roční statistiky porážek a počtu testů je zřejmé, že by se choroba mohla dostat do potravinového řetězce. V USA ani v jiných zemích, do kterých se již tradičně nedováží dobytek nebo hovězí produkty z Velké Británie, se však choroba BSE zatím neprojevila. (Jedním z ochranných opatření je, že USA a další země nepřipouštějí dárcovství krve od osob, které žily v UK déle než 6 měsíců v období 1980 – 1996.)
Přehled dosavadních preventivních opatření v USA
V r. 1989 byl zakázán dovoz dobytka a příslušných produktů určených ke konzumaci ze zemí, v nichž byl hlášen výskyt BSE.
V květnu 1990 USDA provedl testování podezřelých kusů dobytka na BSE.
V r. 1993 USDA inicioval namátkový odběr vzorků neduživých krav na jatkách.
V r. 1997 rozšířilo USA zákaz dovozu na všechny přežvýkavce a výrobky z nich.
V říjnu 2000 uvedl USDA zprávu o negativním výsledku testování mozků 11 700 kusů dobytka na BSE.
V lednu 2001 navrhl FDA nový plán detekce a sledování zaměřený na TSE.
Další opatření v USA bude nyní nutno zaměřit na
– likvidaci scrapie u ovcí,
– podporu dalšího výzkumu za účelem lepšího pochopení epidemiologie chronických zhoubných chorob zvěře a jejich případného rozšíření na skot,
– vývoj citlivějších a specifičtějších testů in-vivo a in-vitro za účelem zjišťování infekčních prionů v humánních vakcinách, humánních i veterinárních léčivech a v potravinách; a za účelem umožnění zdravotním a státním orgánům realizovat dokonalejší celosvětový program dozoru,
– zlepšení dozoru a zákazů dovozu u masa a vnitřností nevhodných pro lidskou spotřebu a vývoj lepšího systému vystopování rizikových dovezených hovězích materiálů,
– zavedení povinné notifikace BSE a příslušných TSE,
– zavedení povinného uvádění takových složek jako jsou hovězí hormony hypofýzy a nadledvinek v rámci označování ,
– zlepšení partnerství s WHO a dalšími organizacemi za účelem koordinace dozoru.
Food Technol., 55, 2001, č. 5, s. 26