Bezpečnost potravin

Přepracovaná směrnice pro strojní zařízení

Vydáno: 6. 7. 2006
Autor:

Směrnice 2006/42/ES o požadavcích na strojní zařízení zrušuje dosavadní směrnici 98/37/ES.

Směrnice 2006/42/ES, která stanovuje základní požadavky na strojní zařízení nahrazuje dosavadní směrnici 98/37/ES, která byla přepracována. Je platná pro nejrůznější strojní zařízení (nikoli pro domácí spotřebiče), klade důraz na označení CE a na shodu s harmonizovanou normou. Zvláštní opatření jsou stanovena pro potenciálně nebezpečná zařízení. Členské státy musí oznámit subjekty zabývající se posuzováním shody a pravidelně sledovat, zda splňují požadovaná kritéria.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_157/l_15720060609cs00240086.pdf