Bezpečnost potravin

Přehledová zpráva o PHS v kojenecké a dětské výživě

Vydáno: 27. 5. 2006
Autor:

Z analyzovaných 208 vzorků kojenecké výživy nepřekročila v žádném případě hladina PAH maximální hodnotu 1µg/kg.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zpracoval přehledovou zprávu o hladině polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH, sloučeniny představující skupinu perzistentních organických látek přítomných ve všech složkách a oblastech životního prostředí, které vstupují do okolí nejčastěji jako důsledek spalování fosilních paliv nebo jako vedlejší produkty průmyslových procesů a během zpracování potravin. Ve srovnání s jinými typy kontaminantů, jako jsou např. perzistentní organochlorové sloučeniny, hladina kontaminace potravin PAH nedosahuje vysokých hodnot, ale vzhledem k jejich biologické aktivitě a k trvalému působení je populace vystavena určitému riziku spojenému s karcinogenní a mutagenní aktivitou některých z těchto látek) v kojenecké a dětské mléčné výživě, která je v prodeji ve Velké Británii. Ze 208 vzorků kojenecké a dětské výživy analyzovaných na obsah 15 PAH nebyla většina těchto látek zjištěna, v žádném případě pak nebyla detektována hladina PAH vyšší než představuje EU povolená maximální hodnota 1µg/kg. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality