Bezpečnost potravin

Přehled zasedání jednotlivých výborů Codex Alimentarius v roce 2006

Vydáno: 18. 2. 2006
Autor:

Jsou uvedeny termíny a předběžné programy těchto zasedání.

Codex Alimentarius (CA) je společný orgán FAO/WHO), který vypracovává potravinářské standardy (normy) a zajišťuje jejich globální implementaci. Práce na těchto normách probíhá v jednotlivých výborech, jejichž činnost zastřešuje Komise (Codex Alimentarius Commission; CAC). Existuje celkem devět tzv. horizontální výborů (pro obecné záležitosti, např. značení, hygienu, rezidua, aditiva) a 16 “vertikálních” výborů (zabývají se jednotlivými komoditami).

Přehled zasedání jednotlivých výborů CA v roce 2006 včetně předběžného programu těchto jednání je k dispozici na internetových stránkách CA.