Bezpečnost potravin

Přehled výzkumných projektů 6. rámcového programu EU z oblasti rybářství a akvakultury

Vydáno: 15. 10. 2009
Autor:

Publikace Evropské komise obsahuje velké množství projektů V&V zařazených do devíti kategorií.

Projekty jsou v rámci publikace “ Přehled výzkumných projektů 6. rámcového programu EU z oblasti rybářství a akvakultury” (viz příloha) zařazeny do následujících kategorií:
 
– Kvalita a bezpečnost potravin (5. priorita 6. RP)
– Udržitelný rozvoj, globální změna a ekosystémy (6. priorita 6.RP)
– Specifické aktivity mezinárodní spolupráce
– Specifické výzkumné aktivity pro MSP (SME)
– Výzkum a inovace
– Lidské zdroje a mobilita
– Infrastruktury výzkumu
– Věda a společnost
– Koordinace výzkumných aktivit

O každém projektu v publikaci jsou poskytnuty základní informace.
 
Zdroj: EU-AgriNet