Bezpečnost potravin

Přehled standardů z oblasti bezpečnosti a kvality potravin

Vydáno: 22. 6. 2004
Autor:

Přehled významných mezinárodně i lokálně používaných standardů v oblasti bezpečnosti potravin.

Mezinárodní standardy ISO
V potravinářství je stejně jako v ostatních odvětvích aplikována norma ISO9001:2000, upravující požadavky na systém managementu jakosti. Vedle této normy, která je standardem provádění certifikačních auditů, existuje i celá řada podpůrných norem. ISO 9000 obsahuje slovník pojmů z oblasti jakosti, ISO 9004 je návodem k vytvoření a udržování efektivního systému managementu jakosti, podobná norma ISO 15161 obsahuje totéž se zaměřením na potravinářský průmysl, ISO 19011 se zabývá auditováním systémů managementu jakosti a environmentálního managementu a připravovaná norma ISO 22000, která by měla být podle plánu vydána v roce 2005, obsahuje požadavky na systémy kritických bodů (HACCP).
Ze všech těchto norem je pouze norma ISO 9001 ( a po vydání také norma 22000) používána jako základ pro certifikaci systému managementu jakosti resp. HACCP. Ostatní normy je třeba chápat jako podpůrné. Nebude tedy prováděna certifikace potravinářských provozů podle ISO 15161, jak se někdy výrobci potravin domnívají.

Požadavky mezinárodních obchodních řetězců
V souvislosti s výrobou potravin dodávaných na trh pod vlastní značkou prodejců (tzv. privátní značky), zvyšujícím se podílem mezinárodních řetězců na trhu a snahou o ochranu vlastních značek těchto řetězců došlo k tomu, že si řetězce začaly provádět vlastní audity dodavatelů. S postupem času pro zjednodušení této činnosti vznikl v rámci britského sdružení obchodníků British Retail Consortium první standard pro nezávislou certifikaci dodavatelů – BRC standard. Na jeho tvorbě se kromě zástupců řetězců (Tesco Stores Ltd., Sainsbury´s Supermarkets Ltd., Safeway Stores plc., Asda Stores Ltd., Waitrose Lrd., a další) podíleli i zástupci předních certifikačních společností (EFSOS, Law Labs, LRQA, National Britannia, apod.). Hlavní podíl na celosvětovém trhu v oblasti certifikací výrobců potravin pro obchodní řetětce má britská společnost EFSIS Limited. Toto společnost vytvořila svůj vlastní standard EFSIS, který obsahuje 100 % požadavků standardu BRC a dále některé další požadavky. Certifikace podle standardu EFSIS je vlastně dvojí certifikací – podle standardů EFSIS i BRC.
Před několika lety vznikla při mezinárodní organizaci se sídle v Paříži CIES – The Food Bussiness Forum – iniciativa Global Food Safety Initiative (GFSI), která sdružuje zástupce předních obchodních řetězců i výrobců potravin a snaží se harmonizovat proces certifikace tak, aby byly výsledky , tedy certifikáty, mezinárodně akceptovány. Iniciativa vydala tzv. Guidance Document, vůči němuž hodnotí a schvaluje jednotlivé standardy používané v této oblasti.

V současné době je již schváleno 5 standardů: BRC, EFSIS, IFS, SQF2000, The Dutch HACCP Code.
Standard IFS byl vytvořen německým sdružením obchodníků a je alternativou k BRC standardu. Podobně jako EFSIS standard obsahuje některé požadavky nad rámec BRC standardu, liší se také způsobem vyhodnocení výsledků. Tento standard je využíván především řetězci Německa, v budoucnu pravděpodobně najde uplatnění i u francouzských řetězců.
SQF2000 je americkým a podobně jako The Dutch HACCP Code není v našich podmínkách významně používán.

Kvalita potravin, 4, 2004, č. 2, s. 19.