Bezpečnost potravin

Předpisy pro přídavné látky v krmivech

Vydáno: 2. 1. 2004
Autor:

Předpisy pro přídavné látky v krmivech.

Evropská komise informuje o předpisech pro používání přídavných látek do krmiv v chovech hospodářských zvířat. Kromě všeobecných aspektů je zde věnována pozornost otázkám údajů o původu, prodeji a označování.
http://europa.eu.int/comm/food/fs/afs/authorisation/afs_authorisation_en.html