Bezpečnost potravin

Přednášky v regionech

Vydáno: 17. 2. 2011
Autor:

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe realizuje přednášky.

Přednášky pro dospělé jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky
z 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Na přednáškách se dozvíte o systému bezpečnosti potravin, o činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin a základní informace o činnosti dozorových orgánů.  Další část přednášky se skládá z informací o prevenci onemocnění z potravin a výživových doporučeních. Přednáška částečně vychází z tématu Světové zdravotnické organizace (WHO)  „5 klíčů k bezpečnému stravování“.
Účastníci dostanou  sborník ze semináře, leták „5 klíčů k bezpečnému stravování“ ( schválilo WHO pro ČR ), publikace  a další tématický písemný materiál. Přednášky jsou součástí tzv. Dnů bezpečnosti potravin, které Informační centrum bezpečnosti potravin realizuje v regionech ve spolupráci se místními ZŠ a  místními  úřady a  koordináry zdravých měst.
Přednášky jsou plně hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství. Další informace o odborných akcích informačního centra bezpečnosti potravin získáte u Olafa Deutsche (tel.: 607 886 278, Olaf.deutsch@mze.cz).