Bezpečnost potravin

Přednáškové odpoledne „Fast food“

Vydáno: 2. 4. 2005
Autor:

Příspěvek pro provozovatele i uživatele rychlého občerstvení. Uvádějí se základní požadavky na podniky a pracovníky ve společném stravování a z nutričního hlediska se posuzuje stravování formou „fast food“.

V rámci projektu MZe „Informační centrum bezpečnosti potravin“ se uskutečnilo 30. 3. 2005 v budově ÚZPI přednáškové odpoledne k tématu „Rychlé občerstvení“, které zahájila Ing. J. Kocurková (odd. bezpečnosti potravin MZe).

MUDr. M. Čemusová – Hygienická stanice hl. m. Prahy

Hygienické požadavky na provozy poskytující rychlé občerstvení

Základní legislativní požadavky jsou dány především zákonem 258/2000 o veřejném zdraví, a vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na společné stravování. K podnikům rychlého občerstvé patří provozy, v nichž se provádí jednoduchá úprava pokrmů (např. zdobení, plnění, tepelné opracování). Provozovatelé rychlého občerstvení mají povinnost ohlašovat začátek i ukončení provozu svých podniků. Pokud jde o pevné stavby, tam jsou pracovníci místně příslušných hygienických stanic účastníky kolaudačního řízení, takže navíc získávají první informace o podnicích z tohoto směru. K hlavním povinnostem pracovníků ve společném stravování patří povinnost nejen mít zdravotní průkaz, ale i zdravotní způsobilost, tzn. např. žádné infekční choroby nebo kožní hnisavé poranění, dokonce ani možnost být nositelem infekční choroby. Povinností je informovanost ohledně osobní i provozní hygieny a dodržování zásad. V provozu to znamená např. kontrolovat a příp. evidovat teplotu při skladování a uchovávání surovin, potravin a hotových pokrmů, odděleně skladovat čerstvé a zpracované suroviny, mít oddělené pracovní plochy a nástroje pro syrové potraviny a tepelně opracované pokrmy. Z hlediska dokumentace musí být vypracovány receptury a systém kritických bodů nebo v malých provozovnách, kde lze kritické body těžko určit, musí být alespoň dodržovány zásady správné hygienické praxe. Ze zkušenosti z kontrol prováděných inspektory hygienických stanic patří k  prohřeškům nedostatky v hygieně a zdravotní způsobilosti, neexistence teploměrů, nedodržování stanovených teplot, nedodržování oddělených skladovacích prostor a pracovních ploch. Za nedodržení požadavků jsou udělovány pokuty, může docházet k omezení činnosti nebo i k uzavření provozovny. Při monitoringu prováděném v oblasti provozoven rychlého občerstvení (teplé pokrmy, studené pokrmy, cukrářské výrobky) v r. 2004, jen nepatrný počet odebraných vzorků nevyhověl z hlediska mikrobiologického, a jen malý podíl provozoven vykazoval nedostatky. Z mikrobiologického hlediska je současným problémem výskyt Listeria monocytogenes na salátové zelenině.

MVDr. V. Kunová – Nutradit, spol. s r.o.

Nutriční hodnocení některých „fast food“

Podniky rychlého občerstvení jsou v současnosti podrobovány velké kritice, jako významní dodavatelé vysokoenergetické stravy přispívající k obezitě a chorobám. Vyčítá se jim vysoký obsah energie, tuku, cukru, malá pestrost nabídky, nízká úroveň stolování. Uvedené výživové nedostatky však vykazuje i spousta jiných forem stravování.

Většina pokrmů nabízených formou „fast food“ (kromě salátů) obsahuje přes 40 % energie z tuků, přičemž problematický je původ používaných tuků (trans-mastné kyseliny) a zacházení s tuky při smažení (dlouhodobé používání jedné smažicí lázně, neprovádění filtrace apod.).

Dále se tento typ stravy vyznačuje vesměs vysokým glykemickým indexem (GI u Coca Coly 76, u smažených hranolků 95, u pečiva 90). Potraviny s vysokým GI rychle zvyšují glukózu v krvi, to má za následek rychlé působení insulinu a rychlý pokles glukózy, a v důsledku toho potřebu opětovné konzumace sladkostí k vyrovnání hladiny glukózy. Tak je roztočen kolotoč neustálé konzumace.

Sortiment nabízený podniky rychlého občerstvení se dále vyznačuje většinou nízkým obsahem vlákniny, bílkovin, vitaminů a minerálních látek a výše uvedený vysoký obsah tuků a cukrů má vliv na vysokou energetickou denzitu stravy (kJ/100 g). Nedostatek bílkovin má za následek, že se pokrmem nezajistí dlouhodobý pocit sytosti. Svou roli hraje i fakt, že tato forma stravování je spojená s větší rychlostí konzumace (z principu je tomu vymezen kratší časový úsek, větší hltavost, méně času se věnuje žvýkání), takže člověk se „přejí“ dřív, než se dostaví pocit sytosti.

alternativám, které by mohly současné formy rychlého občerstvení zlepšit z výživového hlediska, patří „velké saláty“ (např. s drůbežím masem, aby sytivostí odpovídaly obvyklému chodu), saláty z čerstvého ovoce, nápoje bez cukru, používání jiných technologických postupů než smažení (pečení v konvektomatu, vaření), používání mouky s vyšším obsahem vlákniny.

Přednáškové dopoledno bylo doplněno představením a ochutnávkou produktů nabízených společností Country life (bio-produkty, jako ovocné šťávy, oplatky, sušenky a dále sójová a obilná mléka).

 

Podle přednášek zpracovala Ing. Suková, ÚZPI Praha