Bezpečnost potravin

Prebiotika z kukuřičných palic

Vydáno: 20. 7. 2007
Autor: pospisilova

Technikou autohydrolýzy byla z kukuřičných palic získána vláknina, která podporuje růst přátelských bakterií ve střevním traktu.

Výzkumníci z National Institute of Engineering a Higher Institute of Agriculture v Lisabonu vyvinuli novou metodu (popsanou v časopisu LWT – Food Science and Technology,Volume 40, Issue 6, August 2007, Pages 963-972) získávání vlákniny z kukuřičných palic, která podporuje růst přátelských bakterií ve střevním traktu. Postup využívá techniku autohydrolýzy, kterou se z kukuřičných palic uvolňují nestravitelné oligosacharidy s prebiotickou aktivitou, které se mohou využívat pro tvorbu nových symbiotických preparátů. Provedený výzkum potvrdil, že autohydrolýza představuje velice slibný postup pro produkci oligosacharidů z kukuřičných palic, které jsou schopny podporovat růst bakterií Bifidobacterium adolescentis na rozdíl od komerčních xylooligosacharidů. Prebiotické ingredience, resp. ingredience, které podporují a zvyšují růst prospěšných probiotických bakterií ve střevech představují v současné době na evropském trhu hodnotu ve výši 90 mil. EUR, která by podle prognózy společnosti Frost&Sullivan měla do roku 2010 dosáhnout 179,7 mil. EUR. Trh je prozatím tvořen z převážné části inulinovými preparáty tří evropských producentů, ovšem další výrobci potravinářských ingrediencí se intenzivně zabývají zvyšováním prebiotického účinku svých výrobků, protože se v praxi ukazuje, že prebiotika mohou hrát mnohem důležitější roli než probiotické bakterie, kterým slouží jako potrava. Prebiotika, tvořená nerozpustnou vlákninou a oligosacharidy, se mohou snáze než probiotické bakterie inkorporovat do řady různých finálních produktů. Výzkum zahrnoval degradaci kukuřičné hemicelulosy a selektivní uvolnění rozpustných xylooligosacharidů (XOS). Prebiotická aktivita dvou frakcí s průměrným stupněm polymerace (DP) 3–4, resp. 5–6 byla porovnávána s komerčním preparátem XOS ((Xylo-Oligo95P, Suntory, Japan). Dále byla testována schopnost těchto oligosacharidů, především xylotriosy a xylotetraosy, podporovat růst vybraných střevních bakterií zahrnujících Bifidobacterium adolescentis, B. longum, Lactobacillus brevis a L. fermentum. Bylo, zjištěno, že B. adolescentis a L. brevis vykazují maximální růst a spotřebu XOS, zatímco růst B. longum a L. fermentum byl relativně malý. Je třeba ovšem provádět další výzkumy, aby se u xylooligosacharidů z kukuřičných palic zjistila schopnost selektivní stimulace růstu skupin užitečných bakterií v intestinálním ekosystému. Jedním z možných způsobů další práce může být výpočet prebiotického indexu (PI) xylooligosacharidů získaných autohydrolýzou, který by umožnil kvantitativní popis prebiotického účinku xylooligosacharidů z kukuřičných palic za přítomnosti dalších skupin intestinálních bakterií a současně porovnání působení různých oligosacharidů.