Bezpečnost potravin

Pravidla pro označování potravin z hlediska jejich složek a alergenů v EU

Vydáno: 5. 2. 2004
Autor:

označování, směrnice EU, alergeny, seznam složek potravin

Evropská rada a parlament provedly změny ve Směrnici 2000/13/EC o označování potravin (změnová směrnice 2003/89 s platností od 25. 11. 2005), které znamenají, že spotřebitelé budou nyní informováni o celém seznamu složek potravin či nápojů včetně alergenů.
Změna zahrnuje zrušení „pravidla 25“, které udávalo, že kompozice složek, které tvoří směs různých přísad a jejichž obsah v potravině byl nižší než 25 % konečného produktu,  nemusí být uvedena na seznamu. Nyní tedy alkoholické nápoje budou muset uvádět  všechny alergeny, které obsahují, např. siřičitany ve vínech. Název výrobků „rostlinné oleje“ budou muset být nahrazeny specifickým označením,  jako je např. „podzemnicový olej“  vzhledem ke svým alergenním složkám. Podobně přírodní příchutě jako jsou ořechy budou muset být označeny svým názvem, zatímco dosud  stačilo použít označení „přírodní příchuť.
Komise připouští, že seznam přísad se prodlouží, ale říká, že spotřebitelé opakovaně žádali, aby byli  lépe informování o složkách potravin. Nárůst počtu osob  s potravinovými alergiemi znamená, že dále je již neúnosné ponechávat alergenní složky „ukryté“ v mezích „pravidla 25“.
Pro zavedení této směrnice do legislativy členských států EU bude ponechán jeden rok a další rok bude poskytnut výrobcům, aby splnili požadavky této směrnice na etiketách.
Bližší informace lze získat na adrese www.rssl.com/showarticle.asp?id=2247

EU food labelling rules on ingredients and allergens. Food Processing, 72, November 2003, č. 11, s. 8