Bezpečnost potravin

Pravidla pro národní dotace

Vydáno: 11. 2. 2007
Autor: pospisilova

Ministr zemědělství Petr Gandalovič schválil pravidla pro poskytování letošních národních dotací.

Tisková zpráva
 
Praha, 8. února 2007
 
 
Ministr zemědělství schválil pravidla pro národní dotace
  
Ministr zemědělství Petr Gandalovič schválil pravidla pro poskytování letošních národních dotací. Jeho podpisem vstoupily v platnost Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Celkově je na uvedené dotační tituly v rozpočtu ministerstva zemědělství vyčleněno 1,29 miliardy korun.
Také letos bude možné žádat o dotace hrazené z národních zdrojů na podporu včelařství, na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a nově i ve školkách. Pokračuje rovněž podpora restrukturalizace ovocných sadů a komplexní sklizně máku setého. Zvyšuje se sazba dotace na pěstování bylin pro energetické využití. Národní dotace se budou vyplácet také na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, na ozdravování polních a speciálních plodin. Mezi dotačními tituly je dále nákazový fond, odborné poradenství a vzdělání, podpora evropské integrace nevládních organizací. Letošní národní dotace pamatují také větším objemem financí na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Dotacemi se budou podporovat i mimoprodukční funkce rybníků.
Termíny pro příjem žádostí jsou stanovené podle jednotlivých dotačních titulů. Nejdříve je uzávěrka pro přijímání žádostí o podporu 20. března 2007, a to pro komplexní sklizeň máku setého a na šlechtění na vyšší odolnost proti škodlivým činitelům.
Kompletní znění Zásad je k dispozici na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz /Podpora z EU a národní dotace/ Národní dotace.
 
 
Táňa Králová