Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Pravidla pro národní dotace do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Pravidla pro národní dotace

Vydáno: 9.2.2007
Tisk článku
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Celkově je na uvedené dotační tituly v rozpočtu ministerstva zemědělství vyčleněno 1,29 miliardy korun.
Praha, 8. února 2007
 
 
Ministr zemědělství schválil pravidla pro národní dotace
  
Ministr zemědělství Petr Gandalovič schválil pravidla pro poskytování letošních národních dotací. Jeho podpisem vstoupily v platnost Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Celkově je na uvedené dotační tituly v rozpočtu ministerstva zemědělství vyčleněno 1,29 miliardy korun.
Také letos bude možné žádat o dotace hrazené z národních zdrojů na podporu včelařství, na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a nově i ve školkách. Pokračuje rovněž podpora restrukturalizace ovocných sadů a komplexní sklizně máku setého. Zvyšuje se sazba dotace na pěstování bylin pro energetické využití. Národní dotace se budou vyplácet také na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, na ozdravování polních a speciálních plodin. Mezi dotačními tituly je dále nákazový fond, odborné poradenství a vzdělání, podpora evropské integrace nevládních organizací. Letošní národní dotace pamatují také větším objemem financí na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Dotacemi se budou podporovat i mimoprodukční funkce rybníků.
Termíny pro příjem žádostí jsou stanovené podle jednotlivých dotačních titulů. Nejdříve je uzávěrka pro přijímání žádostí o podporu 20. března 2007, a to pro komplexní sklizeň máku setého a na šlechtění na vyšší odolnost proti škodlivým činitelům.
Kompletní znění Zásad je k dispozici na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz /Podpora z EU a národní dotace/ Národní dotace.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Přehled dotačních titulů včetně termínů podávání žádostí otevřete zde.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021