Bezpečnost potravin

Pozvánka na veletrh TECHAGRO

Vydáno: 28. 3. 2006
Autor:

V Brně od 2. do 6. dubna 2006

Vážení čtenáři našeho informačního portálu pro poradce a zemědělce. Zveme vás do Brna na výstaviště. Areál brněnského výstaviště se od 2. do 6. dubna 2006 promění v jedno velké parkoviště zemědělských a lesnických strojů, skladiště krmiv, vzorkovnu osiva i veterinární laboratoř. Nebude chybět stáj s živými exempláři skotu, ovcí, koz a prasat a světe div se, jeden s pavilonů se dokonce promění v les – s vodopádem, jezírkem a jeleny – byť „pouze“ vycpanými. Začátkem dubna se totiž v Brně koná devátý mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, osmý mezinárodní veletrh veterinární techniky ANIMAL VETEX a devátý mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA.

Dále Vám nabízíme možnost osobní konzultace s pracovníky oddělení poradenství ÚZPI na výstavišti v době od 2. – 6. 4. 2006 ( stánek A2 v rámci MZe ČR). Dne 5. dubna 2006 budou ve stánku ÚZPI na výstavišti i pracovníci zabývající se odborným vzděláváním privátních poradců (Ing. V. Holasová a J. Sívek), kteří Vám podají informace k Vašemu osobnímu profesnímu růstu. Současně upozorňujeme, že ve stánku ÚZPI budou k dispozici tištěné odborné a propagační materiály, které Vám budou zdrojem čerpání dalších informací.