Bezpečnost potravin

Pozvánka na pilotní seminář

Vydáno: 13. 4. 2007
Autor: pospisilova

Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy, Praha si Vás dovolují pozvat na pilotní seminář : Implementace veterinární legislativy s důrazem na nařízení komise (ES) č. 2073 / 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v oblasti výroby a zpracování potravin živočišného původu.

Zaměření pilotního semináře:
 
   Jedním ze základních cílů potravinového práva ES je vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví, potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
   Jeden z hlavních zdrojů onemocnění z potravin u lidí představují mikrobiologická nebezpečí v potravinách. Z tohoto důvodu je mimořádně důležitým kritériem pro stanovení přijatelnosti potravin a postupu jejich výroby, manipulace a distribuce práv kritérium mikrobiologické.
   V současné době, kdy dochází ke zvýšení mikrobiologických nebezpečí v potravinách (zejména výskyt bakterie Listeria monocyto-genes), považujeme za velmi důležitý úkol seznámit odbornou veřejnost s touto vysoce aktuální problematikou.
   V návaznosti na tuto závažnou situaci jsme v úzké spolupráci se Státní veterinární správou ČR připravili pilotní seminář s celostátní působností (5 běhů), který by měl přispět nejen k získání nových informací o problematice mikrobiologických kritérií pro potraviny s důrazem na výskyt Listerie monocytogenes, ale též ke zvýšení celkové úrovně dodržování veterinárně hygienických zásad při výrobě, distribuci a prodeji potravin živočišného původu.
   Na těchto pilotních seminářích se sejdou zástupci středního a vrcholového managementu potravinářských podniků, distributoři a prodejci potravin živočišného původu s inspektory krajských veterinárních správ.
   Pro inspektory krajských veterinárních správ bude absolvování pilotního semináře startovacím momentem pro další soustavu seminářů pořádanou na úrovních inspektorátů jednotlivých KVS. Získané poznatky a informace spolu s obsáhlými písemnými materiály jim budou vodítkem pro školení pracovníků menších potravinářských podniků na okresní úrovni.
   Účastníci pilotního semináře obdrží Osvědčení o jeho absolvování signované odbornými garanty.
 
Odborný garant:
MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR
MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., ředitel Městské veterinární správy v Praze
Pozvánka zde