Bezpečnost potravin

Pozor při nakupování lesních plodů

Vydáno: 11. 8. 2004
Autor:

SZPI upozorňuje, že spotřebitelé mají věnovat dostatečnou pozornost nákupu bobulovin a hub ve stáncích a na tržištích.

Borůvky a ostatní sezonní lesní plody musí odpovídat legislativním požadavkům, i když jsou prodávány na tržištích či u silnic. Musí být správně označeny (název, klasifikace a cena), a pokud jde konkrétně o borůvky, musí být v souladu s normou ČSN 46 3030 (platí pouze v ČR, v EU pro to předpis neexistuje). Plody musí být celé, čisté, zdravé, bez plísní a cizích příměsí. Nesmí být prané, ale ani napadené hnilobou. Personál manipulující s plody musí mít odpovídající lékařské osvědčení.
Houby je třeba nakupovat u prodejců, kteří mají osvědčení o znalosti hub vydané na základě absolvovaných testů (u příslušné hygienické stanice). Houby nesmějí být červivé, plesnivé nebo zapařené. Musí být očištěné a suché, ale nikoli krájené. Musí být označeny názvem druhu, datem sběru a datem použitelnosti (obvykle tři dny ode dne sběru). Pokud jde o houby v plastových obalech, musí se spotřebitel přesvědčit, zda houby na dně vypadají stejně jako ty na vrchu.
EU Food Law, 2004, č.  177, s. 8-9