Bezpečnost potravin

Pozor na sójové omáčky

Vydáno: 7. 8. 2001
Autor:

obchodní řetězce, Slovensko, karcinogenní látky, dodávky z asijských zemí, Státní veterinární služba SR, kontrola

Pracovníci regionálních orgánů Státní veterinární služby (ŠVS) SR začali monitorovat obchodní síť na Slovensku, aby zjistili, zda se v nabídce prodejen nevyskytují sójové omáčky z Thajska, Číny, Tchaj-wanu, Hongkongu nebo Singapuru, v nichž byl v Británii zjištěn vysoký obsah škodlivého pesticidu 3-monochlorpropan-1,2-diolu. Britský Úřad pro potravinářské standardy (FSA) vydal prostřednictvím internetu informaci, podle které byl tento negenotoxický karcinogen zjištěn v 22 sójových omáčkách a podobných výrobcích prodávaných v Británii. Krajské veterinární správy SR objevily ve velkých obchodních řetězcích prozatím pouze sójové omáčky z Indonésie a Malajsie, které nejsou v seznamu nebezpečných sójových omáček uvedeny.
Orgány potravinového dozoru ve spolupráci se ŠVS prozatím identifikovaly 5 dovozců asijských omáček, a zjišťují přesný sortiment výrobků, které tito dovozci dodávají na slovenský trh, a současně i platnost jejich certifikátů. Nadále se bude monitorovat, zda dovozy dalších firem neobsahují asijské omáčky, které jsou na seznamu zdraví škodlivých výrobků.
http://www.hnx.sk