Bezpečnost potravin

Pozor na ptačí chřipku

Vydáno: 6. 11. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6.11.2009.

Varování Státní veterinární správy ČR, že je třeba s ptačí chřipkou stále počítat, je oprávněné. Stále sledujeme situaci, vyšetřujeme volně žijící uhynulé ptáky a monitoring se samozřejmě provádí i v chovech drůbeže.

Chovatelé dobře vědí, že stále platí mimořádná veterinární opatření, která byla vydána již v roce 2007 a nebyla zrušena. Podle nich jsou povinni chovatelé, kteří chovají jako podnikatelé drůbež, hlásit své místně příslušné krajské veterinární správě významné změny zdravotního stavu chovaných ptáků. To znamená pokles v příjmu potravy o více než 20 % nebo pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny, anebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Dále je také vhodné chovat drůbež vodní odděleně od hrabavé a bránit kontaktu s volně žijícími ptáky. To ale není nic nového. I chovy ostatních hospodářských zvířat mají být organizovány tak, aby zvířata nemohla být v kontaktu s volně žijícími živočichy. To vyplývá z veterinárního zákona.

Přesto nelze vyloučit, že může být virus aviární influenzy do chovu drůbeže zavlečen. V těchto dnech byl zjištěn virus nízce patogenní aviární influenzy u divokých kachen (jeden vzorek ze 40 byl pozitivní), a to v zařízení, které chová tyto kachny ve voliéře a jsou určeny pro vypuštění do volné přírody. U žádné z kachen nebyly zjištěny klinické příznaky. Přestože nejde o vysoce patogenní virus, vyhlašuje krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj mimořádná veterinární opatření, která se pochopitelně budou týkat jednak ohniska, jednak vymezeného území, tj. v ochranném pásmu do okruhu 1 km. To znamená, že z tohoto území nelze přepravovat drůbež do odvolání.

Jak je vidno, je podzimní období pro šíření chřipky příznivé. I v jiných státech Evropy byly v poslední době zaznamenány případy ptačí chřipky, naposledy například ve Španělsku v první dekádě měsíce října.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR