Bezpečnost potravin

Pozor na označování alergenů

Vydáno: 2. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 2.6.2009.

Hlavní prioritou všech dozorových orgánů kontrolujících potraviny je bezpečnost. Do této oblasti spadá i kontrola označování alergenních složek potravin. Právní předpisy přesně definují, které složky potravin nebo látky z nich pocházející jsou považovány za alergeny. Mezi ty nejznámější patří arašídy, vejce, mléko, lepek, korýši nebo sója. Lidé trpící alergií na danou potravinu ji musí zcela vyloučit ze svého jídelníčku, protože v případě požití jim hrozí různé zdravotní komplikace, od bolestí břicha až po dýchací potíže v závislosti na typu alergie. Z tohoto důvodu musí výrobci na obalech potravin zřetelně označit obsah všech alergenních složek, aby se alergici mohli těmto potravinám vyhnout. Toto označení není povinné, pokud obsah alergenu jednoznačně vyplývá už z názvu potraviny, například „vaječné těstoviny“ nebo „mléčná rýže.“

Správné označování alergenů na etiketách potravin je předmětem kontroly ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Inspektoři se s nedeklarovanými alergeny setkávají ve dvou podobách. Častěji laboratoře odhalují reziduální výskyt alergenů v potravinách, ke kterému dochází náhodnou a nechtěnou kontaminací, například nedodržením receptury nebo nedostatečným vyčištěním výrobní linky, na níž se zpracovává potravina s alergenem a poté bez něj. Před tímto reziduálním výskytem se výrobci někdy brání uváděním preventivního upozornění na obale typu: „Může obsahovat stopy arašídů“.

Laboratoře však občas v potravině naměří nedeklarované alergeny ve vysokém množství. Je to zřejmý důkaz toho, že výrobce neoznačil na obale jednu ze složek či použitých surovin s obsahem alergenu. S takovým pochybením se SZPI setkala nedávno například u Hořických trubiček polomáčených od výrobce Josefa Petráčka z Hořic. Inspektoři zjistili, že jedna z použitých surovin se skládala z arašídů, v konečném produktu však výrobce arašídy neuvedl.

Ve všech případech, kdy je zjištěn v potravině jakýkoliv alergen, který není označen ve složení, nařizuje inspekce okamžité stažení takto špatně označené potraviny z trhu.  Pokud výrobce potravinu doznačí údajem o obsahu alergenu, může zboží dále uvádět do oběhu. Stejně tak to učinil i Josef Petráček, proto se jeho hořické trubičky znovu prodávají.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 2. 6. 2009