Bezpečnost potravin

Pozor na dovozy ze třetích zemí

Vydáno: 14. 10. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.10. 2010.

Veterinární zboží původem ze zemí, které nejsou členy EU, tj. z tzv. třetích zemí, se kontroluje v pohraničních veterinárních stanicích na vnějších hranicích EU, a až poté smí být propuštěno na intrakomunitární trh.  (V ČR je jediná takováto pohraniční veterinární stanice, a to na letišti Praha Ruzyně).

V uplynulém týdnu informovalo Německo Komisi a ostatní členské státy Systémem rychlého varování (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) o zachycení zásilky uzeného tuňáka z Číny, u které byly zfalšované zdravotní certifikáty. Část této zásilky měla směřovat i do ČR.

Městská veterinární správa v Praze okamžitě provedla šetření a celou zásilku, 2 kartony s 8 kusy po 500 g zajistila. Celou zásilku nařídila vrátit zpět německému dodavateli. Jelikož příjemcem čínského tuňáka byla německá firma a oznámení vytvořily německé kontrolní orgány, bude případ dále řešen (vrácení a následné právní úkony) v Německu.

Z uvedeného příkladu je opět zřejmé, jaký význam mají veterinární kontroly zboží ze třetích zemí.  A jak je důležitý systém sledovatelnosti a jak je důležitý a účinný systém vzájemné informovanosti a varování mezi jednotlivými členskými zeměmi EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.