Bezpečnost potravin

Požadavky na složení kojenecké výživy

Vydáno: 21. 5. 2004
Autor:

Komise EU navrhuje změny legislativních požadavků na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, aby se tato více podobala mateřskému mléku.

Členské státy EU diskutují o potřebě změny mezních požadavků na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy. Komise na základě vyjádření Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) navrhuje snížení nejvyššího energetického obsahu na 70 kcal/100 ml (dosud 75 kcal/100 ml), protože bylo zjištěno, že energetický obsah mateřského mléka je nižší, než se původně předpokládalo.
Další změny by se měly týkat hladiny mastných kyselin, stanovení limitu pro fosfolipidy (max 1 g/l) a změny limitu pro obsah glukózy nebo sacharózy (max. 20 % z celkového obsahu sacharidů, což byl dosud limit pro samotnou sacharózu).
EU Food Law, 2004 č. 165, s. 7