Bezpečnost potravin

Povodňové ztráty hospodářských zvířat

Vydáno: 21. 10. 2002
Autor:

povodně 2002, ztráty hospodářských zvířat, ryb a zvěře v ČR

První zprávy o ztrátách hospodářských zvířat v důsledku povodní byly relativně optimistické. Po shrnutí údajů ze všech zatopených oblastí se ukázalo, že oprávněně. Díky společnému úsilí hospodářů, orgánů státní správy, představitelů obcí, hasičů a policie  se podařilo evakuovat 90 chovů (1 580 kusů skotu, 1 450 ks prasat, 380 koní, 1 500 ks drůbeže, 1 400 ks exotické zvěře a další zvířata. Ztráty skotu dosáhly za republiku 20 kusů, prasat uhynulo 125 kusů, 50 kusů ovcí a koz, 8 koní, 550 kusů drůbeže hrabavé a 105 kusu drůbeže vodní, 80 kusů kožešinových zvířat,  240 včelstev, více než     1 200 kusů drobného hospodářského zvířectva. Ztráty lovné zvěře činily 17 ks spárkaté zvěřiny, 400 kusů pernaté zvěřiny, ale ztráty zajíců nebyly hlášeny vůbec. Ztráty na rybách byly vyčísleny na 270 t.

Je čas zhodnotit ztráty, Potravinářský zpravodaj, 3, 2002, č.10, s.4