Bezpečnost potravin

Povodňové škody

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

druhy škod způsobených povodněmi, škody v RV a ŽV, škody na technologiích, škody následné, pojištění

Výskyt povodní způsobuje ohromné škody na zemědělské produkci i technologiích. Jsou to jednak škody v rostlinné výrobě v důsledku silných dešťových srážek, v důsledku přímého zaplavení pozemků, poškození rostlin jako následek kontaminace záplavové vody cizorodými látkami apod.. Kromě toho vznikají škody následné, např. tím, že nelze provádět aplikaci hnojiv nebo pesticidů, nebo tím, že poškozené porosty jsou zdrojem infekce pro široké okolí. V živočišné výrobě dochází ke škodám na uhynulých hospodářských zvířatech, vznikají ztráty na tržbách za živočišnou výrobu, ztráty způsobené vyššími náklady za následné léčení zvířat, na asanaci uhynulých zvířat, škody vzniklé znehodnocením zásob nebo škody potravinářského průmyslu. Likvidace škod probíhá individuálně od případu k případu. Výše škod se posuzují povodňovými komisemi. Posouzené výše škod se zaznamenávají do škodních protokolů. V souvislosti s povodněmi se často diskutuje otázka pojištění. Pojištěnost zemědělských subjektů v rostlinné výrobě je poměrně nízká. V roce 1997 v ČR dosahovala 35 % (pojištění plodin na orné půdě). V meziročním období došlo v roce 1997 z navýšení pojištění zvířat (ne po záplavách na severní Moravě, ale jako důsledek klasického moru prasat a cholery drůbeže). Pojišťovny po záplavách navýšily pojistné. Pozornost je třeba věnovat prevenci povodňových škod zejména komplexem opatření, eliminujících toto nebezpečí.

Povodňové škody, Praha, 1999, s. 103-111 ÚZK D 88 023 a příl. (Šť)