Bezpečnost potravin

Povinné používání jodované soli v pekařských výrobcích v Austrálii

Vydáno: 17. 11. 2006
Autor:

Kvůli zvýšenému podílu zpracovaných potravin ve stravě nestačí obohacování jódem pouze u stolní soli.

Úřad pro potravinové normy v Austrálii a Novém Zélandu (FSANZ) rozhodl (P230 Consideration of Manndatory Fortification of Food with Iodine) o povinném používání soli obohacené jódem při výrobě snídaňových cereálií, chleba a pečiva. Je to důsledek znovuobjevení mírného deficitu jódu u dětí i dospělých hlavně na NZ, ale i v některých oblastech Austrálie.
Jód je běžně dodáván především mořskými produkty a hnědými řasami. Obsah jódu v zelenině, mléce a mase však závisí na jeho obsahu v půdě, a tak se dosud v příslušných deficitních oblastech jód dodával prostřednictvím „stolní“ soli. Změny ve stravovacích zvyklostech však vedou k tomu, že je zapotřebí přídavek této soli do hotových potravin. Až 85 % příjmu soli pochází ze zpracovaných potravin.
Mírný deficit jódu může mít vliv na snížení kognitivních vlastností, zhoršení sluchu a motorických schopností. Především je důležitý pro těhotné ženy a děti do tří let, a sice kvůli vývoji mozku. Chyby, k nimž v tomto věku dojde jsou již nenapravitelné.
Pro osoby, které z nějakého důvodu nemají přijímat vysoké množství jódu, budou na trhu k dispozici výrobky bez soli. Přídavek jódu prostřednictvím soli bude muset být pro informaci spotřebitele na obalu uveden v rámci údaje o složení.