Bezpečnost potravin

Povinné označení drůbežího masa z území s veterinárními zákazy

Vydáno: 29. 8. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláška 206/2007 Sb. uvádí vzor značky používané na mase pocházejícím z oblastí s výskytem newcastelské choroby nebo aviární influenzy.

V souladu s rozhodnutím Komise 2007/118/ES o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice 2002/99/ES vyhlásilo MZe ČR vyhláškou 206/2007 Sb. vzor značky, která se musí uvádět na drůbežím nebo králičím mase nebo mase zvěře, které pochází z území podléhajícího omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu newcastelské choroby nebo ptačí chřipky. Uvádění značky je povinné od 1. září 2007.