Bezpečnost potravin

Používání přídatných látek v EU do výrobků pro děti se zpřísní

Vydáno: 20. 2. 2003
Autor:

V EU dojde ke zpřísnění použití přídatné látky E 425-konjaku a do tří let k přehodnocení těch chemikálií, které mají vliv na zdraví dětí.

24. ledna 2003 Evropský parlament schválil zprávu M. Paulsena týkající se novelizace směrnice 95/2/EC spočívající ve stanovení podmínek použití přídatné látky pro potraviny E 425 – Konjak. Celkem byly odhlasovány tři dodatky:
1. Je třeba přehodnotit maximální množství konjaku, které lze přidávat do těchto výrobků: cukrovinky, nealkoholické nápoje, pečivo, jemné pečivo a snacky, neboť ve směrnici 95/2/EC se při stanovení maximálního množství použití konjaku předpokládala mírná konzumace. Uvedené výrobky se však konzumují ve velkém velkou skupinou dětí a dospívajících, a je proto zapotřebí maximální limit použití přídatné látky E 425 revidovat.
2. Novelizaci směrnice by měly členské státy uvést v platnost nejpozději do 6 měsíců od jejího schválení (Komise navrhovala do 31. 12. 2003).
3. Byl schválen nový článek 2a, který požaduje, aby Komise během tři let zhodnotila podmínky použití uváděné v této směrnici a tam, kde je to nezbytné, navrhla dodatky (novelizace) spočívající ve stanovení maximálních dávek u těch látek, které mají vliv na zdraví dětí. Oprávněním k tomuto požadavku je to, že dosud nebyl zmapován velký počet chemikálií, které mají vliv na zdraví dětí.
www.ciaa.be