Bezpečnost potravin

Použití veterinárních přípravků u včel

Vydáno: 13. 4. 2010
Autor:

Zpráva a sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil v Londýně ve dnech 14.–15.12.2009.

Použití veterinárních léčebných přípravků u včel musí být ve shodě s pravidly EU. Více informací o přípravcích a maximálních limitech reziduí pro tyto látky je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a Evropského úřadu pro léky (EMA).
Na internetových stránkách EMA je dále k dispozici zpráva a sborník prezentací z workshopu, který se pod názvem “What the European Medicines Agency can do to increase availability” konal v Londýně (V. Británie) ve dnech 14.–15.12.2009.