Bezpečnost potravin

Použití nižší teploty redukuje hladinu akrylamidu ve smažených výrobcích

Vydáno: 16. 6. 2005
Autor:

Nižší teplota a tlak a delší doba smažení se projeví nižší tvorbou akrylamidu ve smažených bramborových lupíncích. Druh použitého oleje na smažení nemá na obsah akrylamidu žádný vliv.

V rámci výzkumu prováděného na Texas A & M University bylo zjištěno, že snížení teploty při smažení je jednoduchým způsobem, jak redukovat množství potenciálního karcinogenu akrylamidu ve smažených potravinách. Při experimentech byly měněny doba smažení, tlak a teplota a pozorovalo se, zda se bude měnit hladina akrylamidu. Dále byl zjišťován vliv podmínek skladování brambor a druh použitého oleje na smažení. Bylo konstatováno, že snížení tlaku a teploty je možno použít bez újmy na jakosti finálního výrobku, přičemž ve smažených brambůrkách dochází k nižší tvorbě obsah akrylamidu. Dále bylo zjištěno, že prodloužení doby smažení se projeví v podstatně nižší tvorbě akrylamidu a že skladování za nižší teploty zvyšuje v bramborách množství redukujících cukrů. Druh použitého oleje na smažení neměl na hladinu akrylamidu žádný vliv. Více podrobností na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com