Bezpečnost potravin

Použití loga EMAS pro obaly

Vydáno: 8. 4. 2006
Autor:

Logo EMAS informuje o zavedení systému ekologického managementu v organizaci.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS nařízení; Eco-Management and Audit Scheme) zakazuje použití loga EMAS pro obaly. Rozhodnutím Komise (2006/193/ES) z 1. března 2006 se situace změnila. Uvedené rozhodnutí stanovuje pravidla pro používání loga programu EMAS ve výjimečných případech, kdy se jedná o dopravní obaly a terciární obaly. Organizace registrované v programu EMAS mohou nyní používat dvě verze loga EMAS stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 761/2001. Logo EMAS informuje veřejnost a zainteresované subjekty, že organizace je registrovaná v programu EMAS, tzn. má zaveden systém ekologického managementu ve shodě s požadavky nařízení (ES) č. 761/2001.

 

Nařízení (ES) č. 761/2001 (v češtině)

Nařízení (ES) č. 761/2001 (v angličtině: dvě verze loga v příloze 4)

Rozhodnutí Komise 2006/193/ES (v češtině)