Bezpečnost potravin

Potřeba jednotných evropských standardů

Vydáno: 18. 10. 2002
Autor:

bezpečnost drůbežích výrobků a zajištění jakosti, nizozemský systém zajištění jakosti - integrovaný kontrolní řetězec

Nizozemský drůbežářský průmysl inicioval před časem diskuzi, týkající se optimalizace bezpečnosti drůbežích výrobků a zajištění jejich jakosti. Prosperita tohoto odvětví v Evropě závisí totiž na zavedení rozsáhlé a jednotné kontroly od výkrmu až po prodejní místa. Nezbytným předpokladem úspěchu je možnost zpětného sledování, dokonalá průhlednost činnosti všech článků výrobního řetězce a povinnost její dokumentace.
Základem jednotných standardů by podle mínění odborníků, kteří se podíleli na diskuzi, mohl být nizozemský systém zajištění jakosti, zavedený v Nizozemí v roce 1996 a označený jako integrovaný kontrolní řetězec (IKB). Každý jeho článek má určeny určité úkoly, které musí plnit a vést o nich odpovídající plně průhlednou dokumentaci.
Do systému se do roku 2001 zapojilo 2995 nizozemských závodů na výkrm, porážku a zpracování drůbeže a 650 německých a 311 belgických závodů.
Obchod a průmysl musí spotřebitele informovat detailně o náplni systému zajištění jakosti a to i o skutečnostech, které nejsou dosud předmětem jeho zájmu, např. krmiva a způsob chovu.
Fleischwirtschaft, 2002, č. 1, s. 23–24