Bezpečnost potravin

Potraviny z GMO musí být řádně značeny

Vydáno: 4. 1. 2003
Autor:

Tisková zpráva ČZPI.

Potraviny obsahující geneticky modifikované organismy musí být řádně označeny

Geneticky modifikované suroviny a potraviny podléhají v Evropské unii i v České republice velmi přísnému režimu. České zákony a příslušné vyhlášky, které vycházejí z potravinové legislativy EU, ukládají řadu povinností.
Od začátku letošního roku jsou tak výrobci, dovozci i prodejci povinni označovat potraviny s obsahem geneticky modifikovaných organismů (GMO) údajem o tom, že se jedná o geneticky modifikované potraviny. Navíc – příslušná genetická modifikace musí být schválená jak Ministerstvem životního prostředí, tak Ministerstvem zdravotnictví.
Zatím se spotřebitelé v českých obchodech s výrobky s označením  „geneticky modifikováno“ nebo „obsahuje geneticky modifikovaný organismus“ prakticky nesetkávají. Jak je tomu ve skutečnosti, prověřovali inspektoři České zemědělské a potravinářské inspekce. Během posledních měsíců odebrali 23 vzorků surovin a finálních potravin od 15 registrovaných i neregistrovaných výrobců nebo dovozců, kteří zpracovávají nebo dovážejí sóju.  Specializovaná, špičkově vybavená laboratoř ČZPI pak vzorky analyzovala.
Ve třech vzorcích byla prokázána přítomnost více než 2% geneticky modifikovaných organismů  – ve všech případech se jednalo o genetickou modifikaci DNA RoundUp Ready (RR) sóji, která je schválená jak Ministerstvem životního prostředí, tak Ministerstvem zdravotnictví. Dva vzorky potravin však nebyly označeny povinným údajem o obsahu GMO, a proto inspekce zakázala jejich prodej až do doby než výrobce tento nedostatek napraví.
Spotřebitelům však ani v těchto případech žádné nebezpečí nehrozí, RR-sója je běžně používaná a prověřená surovina. Přesto by každý měl mít možnost se rozhodnout, zda si GM potraviny koupí nebo ne, a proto je nezbytné, aby takové potraviny byly řádně označeny.

Daniela Kolejková, tisková mluvčí                                         Česká zemědělská a potravinářská inspekce