Bezpečnost potravin

Potraviny v letním období

Vydáno: 24. 6. 2009
Autor: berankova1

Informace SZPI pro spotřebitele  o rizikových potravinách v letním období.

V letním období se zvyšují teploty a to nese riziko rychlejší zkázy potravin a případné pomnožení i původců tzv. alimentárních nákaz. Teplota a vlhkost jsou hlavními faktory růstu mikroorganismů pro něž potraviny skýtají vynikající živný substrát.
V letních měsících bychom měli nakupovat pouze takové množství a druhy potravin, které zkonzumujeme do vyznačeného data na obale a pro které máme zajištěny vhodné, výrobcem deklarované podmínky úchovy. Měli bychom si uvědomit, že podmínky uchování jsou doporučením nejen pro obchodníka, ale také pro nás.
Po nákupu bychom měli dopravit rychle se kazící potraviny co nejdříve domů a správně je podle informací na obale uložit v chladničce nebo zkonzumovat. Vyhneme se tím znehodnocení výrobku, vlivem působení vyšších teplot během přepravy.
Při nákupu potravin se vyplatí být obezřetní. V žádném případě bychom neměli kupovat potraviny s prošlým datem použitelnosti či potraviny, které nebyly v době nákupu uloženy za podmínek deklarovaných výrobcem (např. v chladicích či mrazících boxech a vitrínách apod.). Také bychom se měli vyhnout potravinám s porušeným obalem, nečerstvého vzhledu, se zjevnými povrchovými vadami jako je plíseň či hniloba.
Při přípravě, vystavování i prodeji nebalených potravin určených k přímé spotřebě – zmrzlin, zákusků, lahůdek musí být vyloučen přímý kontakt potraviny s rukou obsluhující osoby. Je proto dobré si všímat, zda prodavač používá nějaké podávací náčiní – kleště, ubrousek a jiné čisté a vhodné prostředky a pomůcky. Hodně napoví také čistota jeho oděvu i čistota prodejního místa.
Nebalené potraviny musí být při prodeji umístěny tak, aby byly chráněny před znečištěním, klimatickými vlivy, a nejde-li o samoobslužný prodej i před kontaktem se spotřebitelem.
Mezi rizikové potraviny podléhající rychlé zkáze patří např. klasické cukrářské a lahůdkářské výrobky, zmrzliny, mléčné výrobky, uzeniny a další masné výrobky, chlazená drůbež a drůbeží výrobky, čerstvé chlazené ryby a rybí výrobky. Tyto potraviny se označují datem použitelnosti (slovy “Spotřebujte do…”) a konkrétními podmínkami uchování. Podmínky uchování deklarované na obale pak musí být dodrženy po celou dobu prodeje. Potraviny s prošlým datem spotřeby se nesmějí v žádném případě prodávat.
U nebalených potravin musí být datum použitelnosti, podmínky uchování umístěny na viditelném místě v blízkosti prodávaných potravin.

Rizikové potraviny:
Masné výrobky, mléko a mléčné výrobky
Lahůdky
Cukrářské výrobky
Ovoce a zelenina

Co může spotřebitel udělat, pokud má podezření, že je potravina závadná?

Zdroj: www.szpi.gov.cz