Bezpečnost potravin

Potraviny s vyšším zdravotním účinkem obsahující ß-glukany

Vydáno: 5. 4. 2003
Autor:

Předmětem projektu Evropské komise je vývoj ß-glukanových preparátů z ovsa a ječmen a jejich využití při výrobě nových funkčních potravin.

Projekt Evropské komise (QLRT-2000-00535), zaměřený na vývoj potravin se zlepšenými funkčními vlastnostmi a vyššími zdravotními účinky prostřednictvím použití cereálních ß-glukanů byl zahájen 1. března 2001a je proponován na tři roky. Cílem projektu je:
* Vývoj metod pro izolaci různých druhů rozpustných ß-glukanů o vysoké čistotě z cereálií jako jsou oves a ječmen v průmyslovém měřítku,
* Charakterizování chemických, fyzikálních a senzorických vlastností nových ß-glukanových preparátů,
* Vyhodnocení fyziologických účinků nových ß-glukanových preparátů na animálních a humánních modelech,
* Použití nových ß-glukanových preparátů pro vývoj nových potravin,
* Zhodnocení spotřebitelské přijatelnosti nových potravin s ß-glukany,
* Ověření fyziologických účinků nových potravin s ß-glukany prostřednictvím klinických testů.
Během prvního roku byly připraveny ß-glukanové preparáty, některé z nich byly testovány na myších a bylo zjištěno, že účinně snižují hladinu krevních lipidů. Dále byly připraveny nápoje s přídavky ß-glukanové frakce a senzoricky hodnoceny skupinou posuzovatelů. Probíhají humánní klinické zkoušky nově vyvinutých potravin obsahujících ß-glukany a sleduje se vliv těchto potravin na hladinu cholesterolu a glukózový metabolismus.
Vzhledem k tomu, že výskyt diabetu 2. typu  a zvýšené hladiny cholesterolu se v Evropě nepřetržitě zvyšuje, je výzkumný tým přesvědčen, že výzkum povede k vývoji nových funkčních potravin obohacených ß-glukanem, které budou nejenom přitažlivé pro spotřebitele, ale i účinné při kontrole krevního cholesterolu a udržování hladiny krevní glukózy na odpovídající úrovni.
http://www.nutraingredients.com