Bezpečnost potravin

Potraviny pro zvláštní výživové účely

Vydáno: 9. 9. 2010
Autor:

Přehled legislativy EU.

Potraviny určené pro zvláštní výživu (Food for particular nutritional uses, PARNUTS) neboli dietetické potraviny, jsou speciálně vyráběné výrobky určené k uspokojování zvláštních výživovéch požadavků specifických skupin osob. Jde o potraviny pro děti, potraviny pro osoby s intolerancí lepku nebo laktózy, potraviny pro speciální lékařské (medicinal) účely aj.
 
Směrnice 2009/39/ES z 6.5.2009 (“rámcová směrnice”, která je přepracovaným zněním směrnice 89/398/EHS) stanovuje všeobecná, horizontální pravidla pro dietetické potraviny. Hlavním cílem rámcové legislativy je zajistit bezpečnost výrobků, vhodné a dostatečné informace pro spotřebitele. Pro určité skupiny těchto potravin se počítá s přijetím zvláštních směrnic Komise.
 
Specifická legislativa pro některé skupiny potravin již byla schválena. Jde o:
 
Pro ostatní skupiny zmiňované v rámcové směrnici je zapotřebí dokončit rozhodnutí, zda budou či nebudou vytvořeny zvláštní směrnice (potraviny pro osoby s diabetem) nebo se zvažuje, jak se s příslušnou skupinou potravin vypořádat (potraviny pro sportovce).
Dietetické potraviny, které nejsou uvedeny výše, musí být notifikovány. Tato notifikace je zapotřebí k usnadnění oficiálního monitoringu a k umisťování inovačních výrobků na trh.
Komise vydala zprávu o potravinách určených pro osoby s diabetem a o notifikačním postupu (implementace článku 11 rámcové směrnice 2009/39/ES, dříve článek 9 směrnice 89/398/EHS).