Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu – přehledový materiál

Vydáno: 16. 9. 2007
Autor: berankova1

Informační zpráva podává přehled o legislativním způsobu zajišťování bezpečnosti a o trendech ve vývoji zcela nových potravin a složek.

Výrobci potravin a nápojů ve snaze o nevšední inovace zacházejí do sfér surovin, složek a postupů, které se dosud ke konzumaci či výrobě potravin nepoužívaly. Z toho mohou vyplývat zdravotní rizika pro spotřebitele, kterým se legislativa snaží preventivně zabraňovat.
Tento přehledový materiál o problematice potravin a složek nového typu zahrnuje informace o současném stavu příslušné legislativy a o výrobcích a složkách, které jsou navrhovány a schvalovány k uvedení na trh. Pozornost je soustředěna především na Evropskou unii. Největší zájem je o výrobu potravin obohacených funkčními složkami, jako jsou rostlinné steroly, antioxidanty (např. lykopen či astaxantin), látky na bázi sacharidů s nízkým GI a nízkým obsahem energie a o výrobu potravin se speciálním složením mastných kyselin. Uplatňují se rostlinné produkty, které dosud nebyly v Evropě používané (např. noni či baobab), a to nejen k přímé konzumaci, ale i k dalšímu zpracování, příp. k izolaci výživově zajímavých složek. Principiálně patří mezi potraviny a složky nového typu i potraviny a složky vyrobené pomocí genetických modifikací, pro něž však byla s ohledem na jejich specifický charakter vydána zvláštní legislativa. Podrobnější zpracování této složité problematiky by však přesahovalo rozsah uvedeného materiálu.
Příloha