Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu: olej z plísně Mortierella alpina

Vydáno: 7. 1. 2009
Autor:

Rozhodnutím Komise 2008/968/ES z 12.12.2008 se povoluje umístit na trh v EU.

Dne 18. června 1999 podala společnost Abbott Laboratories (nyní Suntory Limited, Japonsko) u příslušných nizozemských orgánů žádost o uvedení na trh v EU oleje s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaného z plísně Mortierella alpina jako nové složky potravin. Následoval proces posuzování a schvalování uvedeného oleje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
Dne 10. července 2008 EFSA přijal „Stanovisko vědecké komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie vydané na žádost Komise v souvislosti s bezpečností oleje z plísně Mortierella alpina“. EFSA ve svém stanovisku došel k závěru, že olej z plísně Mortierella alpina je bezpečným zdrojem kyseliny arachidonové pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě.

Olej z plísně Mortierella alpina specifikovaný v příloze rozhodnutí Komise 2008/968/ES z 12.12.2008 smí být proto uveden na trh ve Společenství jako nová složka potravin pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě, jak je definována v článku 2 směrnice 2006/141/ES, a ve výživě předčasně narozených dětí.