Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu: listy Morinda citrifolia

Vydáno: 7. 1. 2009
Autor:

Rozhodnutím Komise 2008/985/ES z 15.12.2008 se povolují umístit na trh v EU.

Dne 10. listopadu 2004 společnost Baker & McKenzie jménem společnosti Morinda Inc. předložila příslušným orgánům Belgie žádost o uvedení listů Morinda citrifolia na trh v EU jako nové složky potravin.
Následoval proces posuzování a schvalování uvedené žádosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
Dne 10. července 2008 přijal EFSA „Stanovisko vědecké komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie vydané na žádost Komise v souvislosti s bezpečností listů Morinda citrifolia L.“. EFSA ve svém stanovisku došel k závěru, že používání sušených a pražených listů Morinda citrifolia pro přípravu výluhů je v předpokládaných množstvích příjmu bezpečné.

Sušené a pražené listy Morinda citrifolia specifikované v příloze rozhodnutí Komise 2008/985/ES z 15.12.2008 mohou být proto uváděny na trh ve Společenství jako nová složka potravin pro přípravu výluhů.

Doplňující informace o listech Morinda citrifolia najdete na adrese