Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu: aktualizovaný seznam žádostí

Vydáno: 8. 1. 2009
Autor:

Přehled žádostí o schválení podle nařízení 258/97 o potravinách nového typu pro uvedení na trh v EU.

Evropská komise, GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo aktualizovaný seznam žádostí o schválení potravin/složek potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o potravinách nového typu. Na seznamu (viz příloha 1) je celkem 97 položek. V roce 2008 byla podána žádost o schválení těchto nových složek potravin:
 
88: olej s vysokým obsahem DHA z řasy Schizochytrium sp. (leden 2008)
89: nová báze žvýkací gumy (březen 2008)
90: D-ribóza (březen 2008)
91: chitin–glukan (leden 2008)
92: syntetický lykopen (červenec 2008)
93: genistein (červenec 2008)
94: astaxanthin (červenec 2008)
96: kopolymer metylvinyleter–maleinový anhydrid (červen 2008)
 
V příloze 2 je uveden přehled notifikací podle článku 5 nařízení 258/97 (zjednodušený postup autorizace).
 
Příloha 1: Seznam žádostí o schválení potravin nového typu (aktualizovaný k 6.1.2009; pdf, 130 kB)
Příloha 2: Seznam notifikací (aktualizovaný k 17.12.2008; pdf, 250 kB)