Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu: aktualizovaný seznam žádostí

Vydáno: 12. 11. 2009
Autor:

Přehled všech dosud podaných žádostí o schválení potravin nového typu v EU.

Přehled žádostí o schválení potravin nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 a podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (GM potraviny a složky potravin). GM potraviny a složky potravin, jejichž vědecké posuzování bylo dokončeno před 18.4.2004, jsou na seznamu označeny zeleně, po 18.4.2004 žlutě. U žádostí je uveden stav jejich projednávání (vydané rozhodnutí Komise, stažení žádosti, dosud nevyřízená žádost). V roce 2009 (k 11.11.) bylo podáno celkem 10 žádostí, z toho jedna byla stažena.