Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu a GM potraviny

Vydáno: 26. 3. 2008
Autor:

Aktualizovaný seznam žádostí o schválení, notifikací a schválených PNT. Registr GM potravin a krmiv v EU.

Potraviny nového typu jsou potraviny a potravinové složky, které se před 15. květnem 1997 v rámci Společenství nekonzumovaly ve velké míře. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. ledna 1997 stanovuje pravidla pro schvalování potravin a potravinových složek nového typu. Potraviny komercializované minimálně v jednom členském státě EU dříve, než vstoupilo v platnost nařízení č. 258/97 (tj. před 15. květnem 1997) jsou na trhu EU na “základě vzájemného uznávání”.
Aby se zajistila nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví, musí se potraviny nového typu před uvedením na trh EU podrobit posuzování z hlediska bezpečnosti. Na trh jsou pak uvedeny jen ty potravin nového typu, které jsou bezpečné, tj. pro spotřebitele zdravotně nezávadné.
Společnosti, které chtějí umístit na trh EU potravinu nového typu, musí podat ve shodě s doporučením Komise 97/618/ES žádost obsahující požadované vědecké informace a zprávu o posouzení nezávadnosti. Seznam žádostí o schválení potravin jako potravin nového typu se průběžně aktualizuje. K dispozici je:
 
* Seznam žádostí aktualizovaný k 16. 1. 2008 (žlutě jsou označeny GM potraviny a potravinové složky, na které se od 18.4.2004 vztahuje nařízení 1829/2003; zeleně jsou označeny GM potraviny a potravinové složky, jejichž vědecké posouzení bylo dokončeno před 18.4.2004 a jejich autorizace bude proto probíhat podle nařízení (ES) č. 258/97).

* Přehled rozhodnutí Komise, na základě kterých lze jednotlivé potraviny nového typu umístit na trh EU. Na základě prvního posouzení provedeného ve Velké Británii, ke kterému nebyly ze strany Komise ani jiného členského státu EU podány připomínky, lze rovněž uvádět na trh D-tagatózu (sladidlo). U třech produktů Komise svým rozhodnutím zamítla jejich uvedení na trh v EU. Jde o:

betain (2005)
– “Nangai nuts” (Canarium indicum L.) (2001)
Stevia rebaudiana Bertoni (rostlina a sušené listy) (2000)
 
* Seznam notifikovaných potravin nového typu průběžně aktualizovaný. Potraviny a potravinové složky nového typu mohou podstoupit zjednodušený postup, který vyžaduje pouze notifikaci od společnosti zamýšlející uvést na trh potravinu nového typu. K tomu dochází tehdy, jestliže národní orgán provádějící prvotní posouzení bezpečnosti rozhodne, že posuzovaná potravina/potravinová složka vykazuje “značnou shodu” s existujícími potravinami nebo potravinovými složkami (pokud jde o složení, nutriční hodnotu, metabolismus, zamýšlené použití a úroveň obsahu nežádoucích látek).
 
Do 18. dubna 2004 byly GM potraviny a krmiva regulovány jako potraviny nového typu. Od 18. dubna 2004 jsou GM potraviny a krmiva regulovány podle nařízení (ES) č. 1829/2003, přičemž toto nařízení uvádí jednotný postup Společenství pro nové schvalování všech potravin a krmiv získaných z GMO, samotných GMO jako potravin a krmiv nebo potravin a krmiv obsahujících GMO. K dispozici je:

* Přehled GM potravin schválených v EU podle nařízení (ES) č. 258/97 (tj. jako potraviny nového typu).

* Přehled žádostí o schválení GM potravin a krmiv podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

* Přehled GM potravin a krmiv schválených podle nařízení (ES) č. 1829/2003 (Registr GM potravin a krmiv ve Společenství; je uveden rovněž seznam GM produktů, které se stahovaly z trhu).

 
 
Pozn.: Další informace k potravinám nového typu najdete v informačním přehledu Potraviny nového typu a dále v několika dokumentech Vědeckého výboru pro potraviny v ČR.